Wybory do Europarlamentu

Wybory do Europarlamentu

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, w drodze głosowania, wybierają eurodeputowanych, czyli przedstawicieli swoich krajów, do Parlamentu Europejskiego. Ów akt wyboru odbywa się co 5 lat, poprzedni nastąpił w 2014 r. W obecnym roku, 2019 wybory będą miały miejsce w dniach 23-26 maja.

 

W wyborach biorą udział wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. W dniu 1 stycznia 2007 krąg ten rozszerzył się o dwa nowe państwa: Rumunię i Bułgarię, co daje łącznie 27 państw członkowskich.

 

Frakcje są odpowiednikiem podziału politycznego w Europie, przy czym w Parlamencie Europejskim liczy się przynależność do danej frakcji, odrzuca się w tym przypadku prymat członkostwa w partii narodowej. Obecnie przyjęto, iż w celu utworzenia nowej frakcji należy zgromadzić 25 deputowanych będących reprezentantami co najmniej 7 państw, stanowi to jedną czwartą ogólnej liczby państw członkowskich. Liczba ta jest limitem ostatecznym, nawet w przypadku rozszerzenia kręgu członków Unii Europejskiej.

 

Aktualnie istnieje osiem frakcji:

 

  1. Grupa Europejskiej Partii Ludowej, inaczej Chrześcijańscy Demokraci – idee tej frakcji sprowadzają się do liberalnych i konserwatywnych rozwiązań, członkowie tej grupy kładą duży nacisk na utrzymanie chrześcijańskiej demokracji. W jej ramach funkcjonują dwie polskie partie, a mianowicie: PO i PSL
  2. S&D czyli Partia Europejskich Socjalistów – jej skład to partie państw socjaldemokratycznych oraz demokratyczno-socjalistyczne. Warto zauważyć, iż frakcja jest związana z Międzynarodówką Socjalistyczną. Partie działające w Polsce oraz należące do grupy S&D to: SLD, UP oraz SDPL.
  3. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – jest to frakcja składająca się z przedstawicieli partii konserwatywnych, które kierują się ideą niezależności jednostki oraz rynku. Z takim programem zgadza się PiS, PRJG oraz Prawica Rzeczpospolitej
  4. ALDE będąca zrzeszeniem liberałów i demokratów, którzy opowiadają się za wolnością oraz centryzmem. Jest to jedna z najchętniej wybieranych przez partie frakcji, między innymi przez polską Partię Demokratyczną czy Stronnictwo Demokratyczne.
  5. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej zwana też Zieloną Lewicą – jej ideologia sprowadza się do socjalizmu, marksizmu, komunizmu a także zielonego socjalizmu, który głosi szkodliwość kapitalizmu pod względem dbałości o ekosystem. Z wyżej opisaną frakcją nie utożsamia się żadna polska partia polityczna.
  6. Grupa Zielonych jest frakcją opierającą swe przekonania na zielonej polityce, która odnosi się do życia w harmonii ze środowiskiem, otwartości społeczeństwa oraz ekologii. Do grupy nie należy żaden eurodeputowany z polskiej partii politycznej.
  7. EFDD, czyli Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, której funkcjonowanie polega na eurosceptyzmie, co w ogólnym rozumieniu oznacza sprzeciw, co do integracji krajów Unii Europejskiej przejawiającej się w przyjmowaniu nowych członków. Obecnie z programem tej frakcji zgadza się Solidarna Polska pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry.
  8. Grupa Narodów i Wolności działa na zasadzie eurosceptyzmu i zrzesza polityków skrajnie prawicowych charakteryzujących się ekstremistycznymi krokami w działaniu. Za programem frakcji opowiada się Kongres Nowej Prawicy.

W Polsce ów akt wyborczy reguluje ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Regulacja dzieli państwo na 13 wielomandatowych okręgów wyborczych. Na podstawie ustawy, zmieniającej przepisy Ordynacji, ustalono iż każdy z okręgów będzie miał z góry określoną liczbę posłów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 3 = 4